White Double Chain Sleeveless Top

Regular price £19.99 Sale


White Double Chain Stripe Sleeveless Top

Fabric - Polyester
Colour - White
Sizes - 8, 10, 12, 14